10. Θυμάστε τις ζωντανές εκπομπές μας?

Τις γνωρίζω-θυμάμαι όλες μέσα στην εβομάδα
23% (3 votes)
Γνωρίζω-θυμάμαι πάνω από 8 εκπομπές μέσα στην εβομάδα
8% (1 vote)
Γνωρίζω-θυμάμαι από 4 έως 8 εκπομπές μέσα στην εβομάδα
46% (6 votes)
Γνωρίζω-θυμάμαι μέχρι 4 εκπομπές μέσα στην εβομάδα
23% (3 votes)
Δεν έχω ιδέα!
0% (0 votes)
Total votes: 13